do przedszkola do skórzewa przedszkole skórzewo zapraszamy wszystkie dzieci

do_archiwum_po_prawde.jpg

Prawdziwą kopalnią wiedzy, która musi zainteresować każdego poważnego badacza, są archiwa. Funkcjonuje ich sporo.

Mamy archiwa miejskie, gdzie gromadzi się dokumenty lokalne, związane z dziejami danej metropolii, gminy czy województwa. Na co dzień mijamy je obojętnie, zwykle nie potrafimy nawet powiedzieć, gdzie się takowe znajdują.

Osoby zajmujące się historią z ponadprzeciętną aktywnością znają te adresy doskonale i potrafią wertować księgi godzinami. Co można znaleźć w archiwum? Zwykle większą część zbiorów stanowią dokumenty oficjalne rejestrujące rozwój miasta i zachodzące w nim zmiany administracyjne oraz polityczne.

Oprócz treści urzędowych można tam również znaleźć te odnoszące się do osób prywatnych i całych rodzin. Między innymi na tej podstawie można ustalić więzy pokrewieństwa pomiędzy konkretnymi ludźmi.

Będziemy pisać o tym szerzej w kontekście genealogii, ale już teraz sygnalizujemy kwestię. Z całą pewnością bez dostępu do archiwów badacze mieliby dalece trudniejsze zadanie.

http://warbud-beton.pl Niezbędne podczas Mszy Świętej komplety kielichowe potrzebne przy misterium Ciała i Krwi Pańskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *